Appendix A- Materials Budget

Appendix B- Collections Statistics

Appendix C- Public Services Statistics

Appendix D- Technical Services Statistics

Appendix E- University Media Services Statistics